Key - D

Transpose To:

  Stuti Hos Parmeshor Lai

[D]stuti [A]hos [Bm]parmeshor [G]lai

[D]aja [Em]ani sada[A]lai

[D]jo hunu[A]hunthiyo [Bm]hunuhun[G]xa   
 
ra [D]huna au[A]nu huna[D]xa


[Bm]hridaya [F#m]kholi

[Em]chadauchu [D]bhakti 

[Bm]hey ishwor [F#m]tapai[G]lai [A]

[Bm]apanchu [F#m]tanman

[Em]paran ra  [D]sakti

[Bm]sabai thok [F#m]tapai[G]lai [A]


[D]ritau[A]nuhos [Bm]aja ma[G]lai,

[D]banauhos [Em]afno e[A]chyama

[D]chalau[A]nuhos p[Bm]avitraa[G]tma     

mo [D]ta...yar chu prabhu